Besyo sınav başlangıç puanı özel yetenek sınavlarına girmeye hak kazanmış her adayın TYT puanı ile OBP’sinin belirtilen katsayılar ile çarpımından oluşmaktadır.

Özel Yetenek Sınavları her üniversite için üniversitelerin kendi bünyelerinde belirlediği sınav sistemlerinden oluşmaktadır. Fakat üniversiteler kendi sınav sistemlerini ve baraj puanlarını belirleyebilseler bile sınav başlangıç puanı formülü bütün üniversitelerde aynıdır.

Sınav Başlangıç Puanı Formülü = TYT*0,22+OBP*0,11= Sınav Başlangıç puanı

Adaylar için sınav başlangıç puanı henüz özel yetenek sınavına girmemiş adayların hangi bölümleri tercih ettikleri önemsenmeksizin belirlenir. Herhangi bir sınava girmeden belirlenen bu puanlar adayın başlangıç puanı olarak belirli bir sıralamaya girmesini sağlar.

Sınav Başlangıç Puanı Ne İşe Yarar ?

Sınav Başlangıç Puanı adayın TYT’den aldığı puan ile diploma notunun 5 ile çarpımından oluşan OBP’nin yukarıda belirttiğimiz formüller ile çarpılıp toplanmasından oluşur bu puan adayın sınavlara girmeden sınava giren adaylar arasında 1’den başvuru sayısına kadar bir sıralama oluşmasını sağlamaktadır.

Bazı durumlarda adayların başlangıç puanları çok iyi olmasından ötürü az bir özel yetenek puanı ile üniversiteleri kazandıkları gözlemlenmektedir. Burada önemli olan başlangıç puanlarını adayların özel yetenek sınavlarında sergileyecekleri performansa göre bölüm tercihlerini yapabilmekten geçmektedir.

Sınav Başlangıç puanı çok iyi olan bir adayın %70 branş etkili bir antrenörlük bölümünü ilk tercihe koyup  branş sınavından kötü bir sonuç alması durumunda adayın kazanma olasılığı oldukça düşüktür.

Başka bir örnekte ise branşı iyi olmayan bir adayın ortalama bir koordinasyon ile iyi bir başlangıç puanı ile başka bölümleri kazandığını görmekteyiz.

Evet başlangıç puanı çok önemlidir. Fakat üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulları (Besyo) ve Spor Bilimleri Fakülteleri (Sbf) sınavlarının her aşaması çok önemlidir. Burada önemli olan adayın elinde bulunan yetenekleri ve başlangıç puanın tercih edeceği üniversiteler ile doğru orantılı olmasıdır. Adayın özelliklerine ve puanına göre doğru üniversite tercih edildiğinde adayların üniversiteyi ve istedeği bölümü kazanmasının %’desi artmaktadır.

Özellikle Besyo Hazırlık Kurslarının kalitesini yöneticilerin ve antrenörlerin öğrencileri yönlendirme kısmını iyi yaptıkları taktirde başarılı olduklarını görmekteyiz. Diğer Besyo hazırlık kurslarının ne kadar iyi antrenman verilirse verilsin rehberlik kısmında başarısız oldukları takdirde başarısız olduklarını gözlemlemekteyiz.

Destek Hattı