Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinin %85’ten üstü özel yetenek sınavları ile öğrenci almaktadır. OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı diploma notunuzun 5 ile çarpımından oluştuğunu söylemiştik.

Özel Yetenek Sınavlarına girmeye hak kazanan her aday için sınavlardan önce sınav başlangıç puanı olarak adlandırdığımız. Adayların henüz herhangi bir özel yetenek sınavına girmeden sadece TYT ve OBP’si hesaplanarak sıralanması durumudur.

TYT OBP ve Başlangıç Puanı Hesaplama

Adayların TYT sınavından aldığı puan ile liseden mezun olduğu diploma puanı ile belirli formül kullanılarak hesaplanıp çıkan sonuca başlangıç puanı denmektedir. Bu Formül; TYT puanının 0,22 katsayı ile çarpılarak OBP’nin 0,11 katsayı ile çarpımın toplamından çıkan sonuca başlangıç puanı denmektedir.

Örnek:  X bir adayın 250 TYT puanı bulunan bir adayın 70 diploma notu olduğunu varsayarsak başlangıç puanını formüldeki gibi hesapladığımızda ,

250*0,22 = 55

70*5 = 350 OBP

350*0,11 = 38,5 

55+38,5 = 93,5 Sınav Başlangıç Puanı

Örnek 2 : Y bir adayın 300 TYT puanı bulunan bir adayın  50 diploma notu olduğunu varsayarsak başlangıç puanını formüldeki gibi hesapladığımızda,

300*0,22 = 66

50*5 = 250

250*0,11 = 27,5

66+27,5 = 93,5

Yukarıda verilen 2 örnekte olduğu gibi adaylar  Y olan adayın TYT puanı X olan adaya göre 50 puan fazla olmasına rağmen diploma notundaki farklılıklardan dolayı eşit başlangıç puanları bulunmaktadır. Daha az puanı bulunan aday sınavlardaki performansında birazcık diğer adaydan daha iyi bir performans göşterdiği takdirde üniversiteyi o kazanacaktır.

Burada anlatmak istediğimiz OBP puanın önemi sınavlara gittiğimizde her yıl binlerce öğrencinin bilinçsizce davranıp üniversitelere itirazlar yapmaktadırlar. Kendi puanlarının daha fazla olduğu halede diğer öğrencilerin kazanmalarının nasıl olduğunu öğrenmek için buradaki fark tam olarak OBP puanıdır.

Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarını düşünüyorsanız  diploma notunuza dikkat etmelisiniz.

Besyo’larda ve SBF’lerin hesaplama sistemlerinde TYT ve OBP bu sınavların yarısını oluşturmaktadır. Onun için üniversitelerin  bu bölümlerini düşünen adayların sadece özel yetenek sınavı değil dengeli bir biçimde ikisine birden hazırlanmaları gerekmektedir.

Destek Hattı