Üniversitelerin özel yetenek sınavlarında adayların başlangıç puanlarına ve sıralamalarındaki yerini lise başlangıcından sonuna kadar gösterdikleri performansın puan olarak yansımasıdır. Bu puan sistemi adayların özel yetenek sınavlarında TYT ve OBP’nin hesaplanarak adaylar henüz özel yetenek sınavlarına girmeden belirli bir sıralamaya tabi olurlar. Bu sıralama TYT ve OBP hesaplanarak yapılmaktadır. Bu sıralamaya ve burada alınan puana sınav başlangıç puanı denmektedir.

OBP Nedir?

Obp kelime açılımı ortaöğretim başarı puanıdır. Lise ve dengi okullardan mezun olduğunuzda diplomanıza 100 puan üzerinden hesaplanarak elde edilen sonuca obp denmektedir. Diploma notudur. Diploma notunuzun 5 ile çarpılarak Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) elde edilmektedir. En yüksek diploma notu 100 Puandır. 100*5 = 500 En yüksek Orta Öğretim Başarı Puanıdır. 50 olan en düşük diploma notu ise 50*5 = 250 en düşük diploma notudur. 50 puanın altında olan diploma notları 50 puan olarak göz önüne alınmaktadır. OBP başarı sıralamasının hesaplanmasında Türkiye Geneli Baz alınmaktadır.

OBP Hesaplama Nasıl Olur?

OBP genel yerleştirmelerde yerleşecek olan adaylar için 0,12 katsayı ile çarpılan OBP puanı adayların sınav puanlarına eklenerek yerleştirme ve yerleştirme puanlarını oluşturur.

OBP Besyo Özel Yeteneklerindeki yerleştirmelerde ise OBP* 0,11 katsayı ile çarpılarak TYT puanı ile toplanır ve sınav başlangıç puanını oluşturmaktadır.

OBP Spor Lisesi mezunları için daha önceki yıllarda OBP* O,14 bir katsayı ile çarpılarak TYT puanı ile toplanıyorken 2017 senesinde 0,14 katsayı çarpımını kaldırıp 0,11’lik katsayı çarpımını getirmiştir. 2018 senesi için herhangi bir net açıklama yapılmazken Spor lisesi öğrencileri için bu katsayının geri gelmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

BESYO ve SBP’de OBP Önemli Mi?

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Spor Bilimleri Fakültelerinin özel yetenek sınavları ile alan bölümlerinde OBP oldukça önemlidir. Özellikle lise son sınıf öğrencilerin  besyo düşünen adaylar için obp’lerini yükseltmeleri çok büyük avantaj sağlamaktadır. Sınav başlangıç puanına doğrudan etki eden obp sınava girecek adayların sıralamaları etkilemektedir. Üniversitelerin beden eğitimi bölümlerini düşünen bütün adaylara tavsiyemiz diploma notunuzu olabildiğince yüksek tutmanızdır.

Destek Hattı