Besyo kelime anlamı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının kısaltmasıdır.Besyo kökeni tam olarak Osmanlı Devleti dönemi Selim Sırrı TARCAN ve yakındaki arkadaşlarınında uzun uğraşlar vererek Beden Terbiyesi ve Cimnastik ile birlikte çalışmalarına başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile spora verilen önem artmış. İlkokul ve Orta okul düzeyinde dersler verile bilmesi için beden eğitimi yetiştirilmek üzere bir ekip oluşturulmuştur. Bu ekip ülkenin fiziki eğitim çalışmalarını yürütmekle görevlendirilmiştir. Resmi olarak ilk Konya’da 1926 yılında çalışmalarına başlanıp 1 yıl sonra Ankara’ya alınmıştır. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Entitüsüdür. 3 yıllık eğitim veren kurum ilerleyen yıllarda yüksekokul olup adı Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olmuştur. Son yıllarda ise Besyo’lar yine bir statü kazanarak yüksekokul yerine fakülteleşme yolunda ilerlemektedir. Yani SBF ( Spor Bilimleri Fakülteleri ) = BESYO ( Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu )

Besyo mevcut durumda 4 bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Bölümü ve Rekreasyon Bölümleridir. Amacı ülkemizdeki sporu bilinçli bir seviyeye taşıyarak beden eğitimi öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kaliteli bir şekilde yetiştirerek ülkeyi spor anlamında bir üst noktaya taşımakdır.

Besyo bölümü itibari ile alımlarını TYT sınavı ve Özel yetenek sınavları ile almaktadır. Her üniversite farklı bir sınav modeli belirleyerek yetiştirmek istediği öğrenciyi kendi şartlarına uygun öğrenci modelini aramaktadır. Son dönemde popülerite haline gelen Besyo’lar  bununla birlikte bu sınava duyulan ilgi ile birlikte Besyo hazırlık kurslarıda önemli bir etken haline gelmektedir. Besyo’ları iyi tanıyan kaliteli kurslar her yıl binlerce öğrenciyi sporcu olmasalar bile hayallerine ulaştırmaktadır.

Besyo kelimesi SBF kelimesi ile aynı şeydir. İsmin değişmesinin temel amacı bilimsel yaklaşımlardan ötürü fakülteleşmektir.  Türkiyeden en çok Gazi üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesinde  profesör bulunmaktadır. 2017 senesinde ortalama olarak Türkiye’de 75-80 üniversitede besyo ve sbf var iken 2018 senesinde bu sayı kurulan ve kurulumu devam eden üniversiteler ile birlikte 93 tana Besyo ve Sbf bulunmaktadır. Bunların  bazırları yüksekokul kimliğinde olduğu için halen Besyo kelimesi kullanılmaktadır.

 

Besyo kelimesi ülkemizde çoğu aile tarafından yanlış bilinmektedir. Bu yanlış Besyo ve Sbf’lerin sadece Beden eğitimi öğretmenliği yetiştirmekle ilgili bir kurum olduğudur. Fakat Besyo ve Sbf biraz önce bahsettiğimiz gibi 4 bölümden oluşmaktadır ve sporu bilimsel olarak araştıran bir kurumdur.

Tanımlar

SBF: Spor Bilimleri Fakültesi  (Sports Science Faculty)

Besyo: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (school of physical education and sports )

Destek Hattı