Besyo ile Spor Bilimler Fakülteleri arasında aslında yapısal ve anlamsal fark haricinde başka bir fark yoktur. Besyo’lar ilk olarak ülkemizde Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Yüksekokul kelimesinin hem toplum nazarında 2 yıllık bir üniversite gibi algılanması hemde  bilime bir adım daha uzak oluşundan ötürü son yıllarda çoğu üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarını Spor Bilimleri Fakültesi olarak adını değiştirmektedir. Fakülte kelime ve ülkemizdeki konumu itibariyle bilimsel yaklaşıma en yakın olan kurum anlamını taşımaktadır. Bu yüzdendir ki çoğu Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi olmuştur.

Yüksekokullar Müdürlükler ile yönetilirken Fakülteler dekanlıklar ile yönetilerek daha da etkin bir konuma gelmesi sağlanmıştır. SBF’lerin Yüksekokullar belirli bir alanda eğitim veren kurumlar konumunda iken fakülteler hem eğitim verip hemde kendi alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilen bir kurumdur.

Besyo’lar  yerini Spor Bilimleri Fakültelerine mi Bırakıyor ?

Evet arkadaşlar son yıllarda bir çok üniversitenin talepleri gerçekleşmiştir. Çoğu Besyo’lar yerini Spor Bilimleri Fakültelerine bırakarak sınıf atlamıştır. Fakat halen ülkemizde birçok üniversite Besyo olarak yoluna devam etmektedir. Temennimiz en kısa sürede bütüm kurum ve kuruluşların yerlerini Spor Bilimleri Fakültelerine bırakmalarıdır.

Ülkemizdeki yanlış algının değişmesine ve sporu bilimsel olarak araştıran kurumların oluşturulması ülkemizde yaşamını devam ettiren her bireye olumlu olarak yansıması olacaktır. Sporsuz bir devletin bireyin başarılı olamayacı genç neslinin sağlıklı gelişemiyeceği aşikârdır. Bizler spora gönül vermiş spor uzmanları olarak spora ve sporcuya  spor kulüplerine ve kurumlarının sonuna kadar arkasında olup her zaman desteğimizi sürdüreceğiz.

 

Ülkemizdeki her bireyi bilinçlendirerek kendimize ilke olarak benimsediğimiz 7-70 herkesin spor ile tanışması ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için hep bu ülkenin bireylerine oluşturduğumuz faaliyetler ile destek vereceğiz. Spor bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Neden mi Atalarımızında söylediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü ne güzel bir sözdür. İnsan fiziki olarak sağlığını ve sıhhatini sağlayamadığı sürece herhangi bir konuda başarılı olması beklenemez. Biz ülkemizin gençleri arasında Beden Eğitimi Bölümleri düşünen gençlerin en iyi şekilde eğitim alarak Ankara Alfa Akademi Besyo hazırlık kursları olarak sporun sadece eğitim yönünde değil de aynı zamanda spor ahlakı ve spor disiplini gençlerimize aktarmayı hedef almaktayız.

Destek Hattı