0535 014 66 49

Kuvvet tanımı çeşitli bilim alanlarında, değişik şekillerde yapılır. Sportif bağlamda bir direnci yenebilme kuvvet adı verilmektedir. Bir ağırlık kaldırmak, koşu esnasında zemine temas etmek, ileri veya yukarı doğru zıplamak ya da bir şeye vurmak gibi birçok iş kuvvet ile yapılır.

Her yapılan işte kullanılan kuvvet bir olmaz bu yüzden spor bilmlerinde kullanılan üç çeşit kuvvet vardır. Bunlar maksimal (birim kuvvet, kaba kuvvet, temel kuvvet), çabuk kuvvet ve de kuvvete devamlılıktır.

 

Maksimal kuvvet nedir?

Maksimal kuvvet bireyin bir seferde üretebileceği en büyük kuvvet miktarıdır. Bir başka deyişle nöromüsküler (sinir-kas) sistemin istemimizle kasılması sonucu kaldırılabilecek en büyük ağırlığın kaldırılmasıdır. Örneğin bir halterci yarışmalarda maksimal kuvvetini kullanarak rekorlar kırar. Maksimal kuvvet, sprint ve büyük sıçramalarda sürat ile birleştirilebildiği gibi, kürek sporunda dayanıklılıkla da birleştirilebilir. O yüzden fonksiyonel antrenmanlarda maksimal kuvvet çalışmak önemlidir.

Maksimal kuvvetin büyüklüğü genelde beş faktöre bağlıdır. Kasın fizyolojik kesitinin büyüklüğü, inter-müsküler koordinasyon (yapılan hareketlere katılan kaslar arasındaki koordinasyon), intra-müsküler koordinasyon (kas içi koordinasyon), kas fibril türü (FT dominant-baskın-olanlar daha fazla kuvvet üretir), motivasyon faktörleri maksimal kuvveti etkileyen faktörlerdir.

 

Çabuk kuvvet nedir?

Çabuk kuvvet, en kısa sürede oluşturulabilen en büyük kuvvettir. Ya da nöro- müsküler (sinir[1]kas sistemi) sistemin bir direnci en kısa sürede yenebilme yeteneğidir. Bir kişinin vücudunun farklı bölümleri, farklı çabuk kuvvet üretir.

Çabuk kuvvet; intra-müsküler koordinasyon (kas içi koordinasyon), aktif hale getirilebilen liflerin kasılma hızına (burada aktif hale gelen liflerdeki FT-hızlı kasılan ve ST, yavaş kasılan lif oranları önem taşımaktadır), devreye giren kas liflerinin kasılma kuvvetine bağlı olarak etkilenir.

Burada patlayıcı kuvvet ve çabuk kuvvet karıştırılan kavramlardır. Ama birbirleri ile yakın ilişkisi olan kavramlardır. Patlayıcı kuvvetin, çabuk kuvvetle yakın ilişkisi vardır. Patlayıcı kuvvet mümkün olduğu kadar dikey artışı sağlayabilme yeteneğidir. Burada birim zamandaki kuvvet artışı gündemdedir.

 

Kuvvette devamlılık nedir?

Kuvvette devamlılık, bir ağırlığın uzun süre kaldırılabilme yeteneğidir. Bir başka deyişle, uzun süre devam eden kuvvet uygulamalarında organizmanın yorgunluğu yenebilme, yorgunluğa karşı koyabilme yeteneği de denebilir

Kuvvette devamlılıkta iki ana faktör etkindir. Uyarının şiddeti ve uyaranların kapsamı ve kassal yorgunluk kuvvette devamlılığı etkiler.

 

Emir Duman | Alfa Akademi Besyo | Antrenör