0535 014 66 49

Bir çoğumuz bazı uzak doğu sporlarının sonundaki “Do” ekini duymuşuzdur. Taekwon-do, Karate-do, Judo, Aikido vb. gibi Uzakdoğu savunma sporlarının sonundaki bu “Do” kelimesi ne anlama geliyor?

 

“Do” kelimesi Japoncada “Yol” anlamına gelmektedir. Fakat Korece’de de aynı anlamda görmek mümkündür. Kelime olarak sadece bu iki dilde kullanılmamakta birlikte tüm dünyada savunma ve savaş sanatlarının ortak dili haline gelmiştir.

 

Do, daha çok felsefe olarak kullanılmaktadır. Bu felsefenin temel unsurunu saygı ve ahlak oluşturmaktadır.  Uzakdoğu dini inançlarına bağlı kalınarak ortaya çıkan bu felsefede mücadeleler sırasında rakibe saygı ve yapılan işi ahlaklı bir şekilde hile karıştırmadan yapılması zorunlu kılınmıştır. Do felsefesinin başlıca normlarının; doğru konuşmak, doğru dinlemek, doğru bakmak, doğru düşünmek, doğru hareket etmek, doğru emir vermek, doğru emir almak, doğru hizmet etmek, kuralların dışına çıkmamak, doğru insan olmak gibi ahlaki anlamda kendini yetiştirmek olduğunu görmekteyiz.

 

Do sporları ile uğraşanlar da kendi aralarında evrensel ahlaki normlar geliştirmişler. Hiçbir iş ahlaksız olmaz; ustalar, ahlaki yapıları zayıf, şer karakterli insanlara bu sanatı öğretmemeli, öğrencileri de hayatları boyunca ustalarına saygı duymalıdır. Ustalar bu sanatları kişinin kendini savunması için kullanılmasını teşvik etmişlerdir. Do felsefesi, beden eğitiminin yanında akıl eğitimi ve insanın ihtiyacı olan dinginlik ve duruluk eğitimi ile yaşantımızı güzelleştirmemizi sağlayan bir disiplindir. Do felsefesi aynı zamanda disiplin ve eğitim metodudur.