0535 014 66 49

 

 

Ülkemizde ebeveynlerin büyük emekler vererek büyüttüğü çocuklarına spor konusunda pek cömert davranmadığı ortada. Küçük yaşlarda başlanılması gereken spor, nedense çocukların istikballerini engelleyecek bir unsur olarak gözüküyor. Peki tüm bu düşünülenler doğru mu?

Bilimsel çalışmalarda küçük yaşta sporla ilgilenmeye başlayan çocukların diğer çocuklara göre gelişiminin daha hızlı olduğunu ve eğitim hayatında daha başarılı olduğunu gözler önüne seriliyor. Spor yapan çocukların fiziki ve ruhsal gelişiminin yanı sıra sosyal çevresinin de artması çok önemlidir. Büyüme çağındaki çocuğun çevreden edindiği her yeni bilgi onun gelişiminde katkı sağlamaktadır. Bu konuda sporun rolü çok önemlidir. Her sporda olan rekabet, adalet, paylaşma, takım uyumu, fairplay vb. gibi unsurların da onların karakterlerinin oluşmasında büyük etkisi olacaktır. Çocuk spor yoluyla, çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan öz güveni artar, toplum içerisindeki sahip olduğu yerini sağlamlaştırır. Psikolojik açıdan ise, kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenebilmeyi öğrenir.

Sağlıklı bir çocuğun fiziksel etkinliklerden yoksun bırakılması ve yeterli hareket etmesi sağlanamazsa, psikomotor gelişimi zarar görür ve buna bağlı olarak çocuğun olgunlaşması gecikir. Yaşına göre davranamayan çocuk yaşıtlarıyla aynı ortamda kendine yer bulmakta zorluk çeker.

Çocuğun sağlıklı büyüyebilmesi için spor yapması gereklidir. Büyümenin hızlı olduğu dönemlerde çocuğun bedeni çok değişken bir yapıya sahip olduğundan, genç yaşlardaki fiziksel bozuklukları önlemede ve geciktirmede, spor önemli bir rol oynar. Yapılan araştırmalar, okul çağındaki çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırıldığı takdirde, bunun ileriki yıllarda da devam edebildiğini göstermiştir. İleriki yaşlarda düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmak zordur. Bu nedenle sağlıklı olmanın en önemli koşullarından biri, spora erken yaşlarda başlamaktır.

Çocuğun spora ve düzenli egzersizlere, özellikle jimnastik, atletizm ve yüzme gibi sporlara en erken başlama yaşı 4 yaş civarıdır. Bu dönemde spor çocuklara oyun gibi aktarılır. Çocuk çevrenin farkına varmaya başlar, kıskançtır, olayları çok ciddiye almaz. Aşırı baskıcı durumlardan kaçar ve çok konuşur. Zamanla çocuk kendini ve çevresini daha fazla tanımaya başlar ve ortama ayak uydurur. Bu dönemde ailenin de desteği çok önemlidir. Çocuk bu dönemde ailesine hala bağlıdır ve onun desteğini hissetmeye muhtaçtır.

Son zamanlarda bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalışmalara başlanmış ve ilkokul çağındaki çocukların spor yapması zorunlu hale getirilmiştir. Bu olay gelecek nesillerde başarılı bireyler yetiştirilmesi için atılmış önemli bir adımdır.

 

Emir Duman | Alfa Akademi Besyo | Antrenör